ABOUT

Kelfirius – professional fire, light- UV- and pyrotechnic, both indoors and outdoors. Perfectly suited for festivals, weddings, nightclubs, birthdays and other events.

Kelfirius was officially registered in 2008, thought the idea was born several years earlier. Kelfirius, its goals and directions were developed by practicing, performing and gaining experience performing in Sweden, Switzerland, Ukraine, Greece, Japan and participating in different culture and stage art festivals in Spain, Georgia, Latvia. Kelfirius first officially appeared in 2008 in Estonia and in 2009 in Sweden.

Kelfirius is internationally known original creative group with main focus in Fire and pyrotechnic arts and solutions. Kelfirius works with photography and film industry to help create new and amazing effects and art works.

 

Kelfirius goals:
– Continue to support start up performers and amateurs to safely practice Fire arts via supporting Estonian Fire Artist’s Association, giving workshops and hosting events and seminars.
– Continue to create new and innovative ideas, tools and trends for performers and performances,
– Collaborate with inspired artists, musicians, production companies and agencies.
Kelfirius achieved:
– Participated, performed and worked at multiple international festivals and events.
Among them: 2009 and 2010 three months in Switzerland in an exclusive indoor show venue;
2009. FujiRock Festival in Japan, 2010. U-Rock festival in Ukraine, 2016. Novgorod “SADKO”

– Created and performed with amazing theatrical collaborative shows:
2009. “First Night of Fire” – 1,5 hour play, with over 25 different performers, showed at Lindakivi Culture Center and at Rock Cafe in Estonia;
2010. “Circus in the night” – unique Fire, acrobatics and circus inspired program was created, and performed for the first time at Club Teater in Tallinn.
2011. “The Tea Party” – character rich experimental play, performed for the first time for Tallinn Old Town days. Later merged into “Hypno” and together with Swedish artists performed in Sweden.
2015-2016. “S.Y.W.R. – Something You Will Remember” – a character play with different artist that evolved and was performed with different artists and in different venues around Estonia.

– Represented and introduced Fire Arts on Estonian, radio and public events.
Among TV and radio shows: “Talendijaht” 2009, “Eesti Talent” 2010, Terevisioon, Euro FM, Radio Mania,  and others.

 

Do less but Best!

 

If it’s a birthday party, nightclub, festival, wedding, theatre performance, theme night or culture event, Kelfirius is there to make it truly memorable. Specifically tailored shows for each event, thought-through choreography, best pyrotechnical effects by licensed pyrotechnician, both for outdoor and indoor shows will add a special touch to your event.

With its international team and friendly contacts with other countries Kelfirius brings different people closer to each other, helps develop and open talents and bring the warmth of Fire to the hearts of people.

Kelfirius truly innovative and creative company.[:de]Kelfirius – best professional fire, light- UV- and pyrotechnic show of any size, both indoors and outdoors. Perfectly suited for festivals, weddings, nightclubs, birthdays and other events. Kelfirius studio in located in Estonia, Tallinn, where there are fire dancing and fire arts lessons and courses.

Today Kelfirius is internationally known original creative group with main focus in Fire arts and everything connected to it. Kelfirius successfully competes with other well-known groups and theaters of similar genres from Russia, Finland, Germany.

Kelfirius also cooperates and creates common shows with other musicians, dancers, artists and creative groups. Kelfirius organizes and hosts a variety of cultural and sporting events – camps, competitions and festivals in Estonia and elsewhere. Kelfirius also performs in music videos and movies, consults on safety issues and helps with preparing special items for photo and video shoots with Fire or light related effects.

No matter if it’s a birthday party, nightclub, festival, wedding, theater performance, theme night or culture event, Kelfirius is there to make it truly memorable. Specifically tailored shows for each event, thought-through choreography, best pyrotechnical effects, both for outdoor and indoor shows will add a special touch to your event.

With its international team and friendly contacts with other countries Kelfirius brings different people closer to each other, helps develop and open talents and brings the warmth of Fire to the hearts of people it touches.

Kelfirius was officially registered in 2008. The idea of creating a group was born on Cyprus in 2004. For several years, separate members of Kelfirius were creating the face of future Kelfirius, its goals and directions, by practicing, performing and gaining experience. In that time there were performances in Sweden, Switzerland, Ukraine, Greece, Japan and participation in different culture and stage art festivals in Spain, Georgia, Latvia. With a bigger number of members and with a first group of students Kelfirius first officially appeared in 2008 in Estonia and in 2009 in Sweden.[:et]Kelfirius – parim professionaalne tule-, valguse- UV- ja pürotehnika show igas suuruses nii sees kui väljas. Sobib nii sünnipäeval, ööklubis, festivalil, pulmadel kui muudel kultuuriüritustel. Kelfirius stuudio asub Eestis, Tallinnas, kus toimuvad ka tuletantsu ja tulekunstide tunnid ja kursused.

Täna on Kelfirius rahvusvaheliselt tuntud originaalne loominguline grupp, kelle põhisuunaks on tulekunst ja kõik sellega seonduv. Kelfirius konkureerib edukalt teiste sarnasel alal tuntud rühmade ja teatritega Venemaal, Soomes, Saksamaal.

Kelfirius teeb koostööd ja loob ühiseid etteasteid ka teiste muusikute, tantsijate, artistide ja loominguliste rühmadega. Kelfirius organiseerib ja korraldab erinevaid kultuuri-ja spordiüritusi – laagreid, võistlusi ja festivale nii Eestis kui välismaal. Kelfirius esineb ka muusikavideotes ja filmides, konsulteerib tuleohutuse küsimustes ning aitab ette valmistada erivahendeid tule ja valguse efektidega seotud foto ja video võtete jaoks.

õltumata sellest, kas see on sünnipäev, ööklubi, festival, pulmad, teatrietendus, temaatiline õhtu või kultuuriüritus, Kelfirius on kohal, et muuta see tõeliselt meeldejäävaks. Iga ürituse jaoks spetsiaalselt ettevalmistatud esinemine, läbimõeldud koreograafiaga ja parimate pürotehniliste efektidega, nii välis kui sise oludes, lisab südmusele midagi erksat ja erilist.

Oma rahvusvahelise meeskonna ja sõbralike kontaktidega teistes riikides, toob Kelfirius erinevaid inimesi üksteisele lähemale, aitab arendada ja avada inimeste talente ja toob Tule soojust inimeste südametesse.

Kelfirius on ametlikult registreeritud 2008 aastal. Idee luua tuleshow rühm sündis Küprosel 2004 aastal. Mitme aasta vältel teatud Kelfiriuse liikmed lõid tuleviku Kelfiriuse nägu, selle eesmärke ja suundi, harjutades, õppides, esinedes ja kogudes kogemusi. Sel ajal oli esinemisi Rootsis, Šveitsis, Ukrainas, Kreekas, Jaapanis, osaleti erinevatel kultuuri ja lavakunsti festivalidel Hispaanias, Gruusias, Lätis. Suurema liikmete arvuga ja esimese õpilaste grupiga alustas Kelfirius ametlikult 2008. Eestis ja 2009.[:ru]Kelfirius – best professional fire, light- UV- and pyrotechnic show of any size, both indoors and outdoors. Perfectly suited for festivals, weddings, nightclubs, birthdays and other events. Kelfirius studio in located in Estonia, Tallinn, where there are fire dancing and fire arts lessons and courses.

Today Kelfirius is internationally known original creative group with main focus in Fire arts and everything connected to it. Kelfirius successfully competes with other well-known groups and theaters of similar genres from Russia, Finland, Germany.

Kelfirius also cooperates and creates common shows with other musicians, dancers, artists and creative groups. Kelfirius organizes and hosts a variety of cultural and sporting events – camps, competitions and festivals in Estonia and elsewhere. Kelfirius also performs in music videos and movies, consults on safety issues and helps with preparing special items for photo and video shoots with Fire or light related effects.

No matter if it’s a birthday party, nightclub, festival, wedding, theater performance, theme night or culture event, Kelfirius is there to make it truly memorable. Specifically tailored shows for each event, thought-through choreography, best pyrotechnical effects, both for outdoor and indoor shows will add a special touch to your event.

With its international team and friendly contacts with other countries Kelfirius brings different people closer to each other, helps develop and open talents and brings the warmth of Fire to the hearts of people it touches.

Kelfirius was officially registered in 2008. The idea of creating a group was born on Cyprus in 2004. For several years, separate members of Kelfirius were creating the face of future Kelfirius, its goals and directions, by practicing, performing and gaining experience. In that time there were performances in Sweden, Switzerland, Ukraine, Greece, Japan and participation in different culture and stage art festivals in Spain, Georgia, Latvia. With a bigger number of members and with a first group of students Kelfirius first officially appeared in 2008 in Estonia and in 2009 in Sweden.